Om oss

Vår vision
Är att alla anhöriga ska få stöd av samhället och vårde. Det fungerar inte nu och därför finns vi.
.

Sorgen inte är åldersrelaterad, vi riktar oss till alla åldrar, att vara anhörig är ett stort begrepp, men det är en känsla och inte ett släktskap. Av egna erfarenheter vet vi att det är svårt att ge sig den tiden man behöver när man är anhörig och man kanske känner att man förlorat fotfästet i livet. Är man dessutom "mitt i livet", har hemmavarande barn som inte orkar med situationen och en yrkeskarriär, då räcker inte tiden till för att ta hand om sig själv, få reflektera, analysera sina känslor och sin situation. Det är då vi vill finnas till för Dig. Vi vill hjälpa Dig att få kontakt med andra som kan ge den tid och stöd som du behöver för att Du ska orka med din vardag. 
 

Vårt Mål
är att nå ut till så många som möjligt och för att vi tillsammans ska kunna stötta varandra när vi har det svårt
uppmärksamma och driva anhörigfrågor
erbjuda ett forum där samvaro med anhöriga kan ske