Anhörigas Riksförbund
https://anhorigasriksforbund.se/
 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
http://www.anhoriga.se/

 

Försäkringskassan
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukdom-och-skada/vard-av-narstaende