Anhörigas Riksförbund
https://anhorigasriksforbund.se/
 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
http://www.anhoriga.se/

 

Socialstyrelsen - stöd till anhöriga
 https://www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga?fbclid=IwAR0NoZm0XyhKLFmIjayp8ZJsGclL3qmQS8a3pT-71wxjkggxC791T8El-ec
 

Försäkringskassan
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/sjukdom-och-skada/vard-av-narstaende