Nationellt kompetenscentrum anhöriga
http://www.anhoriga.se/

 

Anhörigas Riksförbund
http://anhorigasriksforbund.se/