Där Du Andas bildades i december 2013 och det är en ideell partipolitisk och religiös obunden förening. Verksamheten är även knuten till Anhörigas Riksförbund.

Vi finns till för dig som är anhörig/närstående. Det är viktigt att få prata om sin sorg men tyvärr händer det många gånger att vänner slutar lyssna. Det är betydelsefullt i sorgprocessen att få  möta någon som gått igenom något liknande.

Vi riktar oss till alla i sorg. Det kan vara cancer, stroke, en svår familjekris, ett olycksfall eller en förlust. Det finns inga regler för vad du ska tycka, tänka eller känna hos oss. Här är vi bara oss själva........Där Du Andas.